Hoppa till sidans innehåll

Historik Vrigstad Marknad


Nedanstående info är hämtat från Vrigstads Hembygdsförenings hemsida http://www.vrigstadshembygdsforening.se/index.php?l=kmarknad

 

Marknaden
Marknaden i Vrigstad har mycket gamla anor, säkert sedan medeltiden. Det äldsta skriftliga dokumentet är från 1591, där kungen Johan III ger borgarna i Växjö förnyat tillstånd att "hava deres handel på rättan marknadstid vid Värnamo och Vrigstad".

Vrigstads marknad Bleckslagare från Sävsjö gör affärer på Vrigstads marknad.

Nu hålls marknaden två gånger om året, i maj och augusti, då tusentals besökare kommer. Förr hölls den tre gånger om året med stor handel i bl. a. lin och hudar, men störst och viktigast var handeln med hästar, oxar och andra nötkreatur. Sådan förekommer fortfarande. Djurmarknaden är i full gång särskilt på marknadsaftonen och är livligt besökt.

 

Vrigstads marknad
Hur gammal är marknaden?
Det är en fråga, som ofta ställts, och svaret är vanligtvis, att det vet ingen säkert. 

Vrigstads marknad är säkert minst 400 år. Det finns det papper på. Den 31 mars 1591 utfärdade den dåvarande kungen i Sverige ett skyddsbrev för borgarna i Växjö att "hava deras handel på rättan marknadstid vid Vrigstad." 

Det var borgarna i Jönköping, som velat hindra växjököpmännen att föra affärer på marknaderna i både Värnamo och Vrigstad, men genom det här beskedet från kungen, blev det och växjöborna "efterlåtit" att komma till Vrigstad marknad.

På den tiden hade städernas borgare monopol på köpenskapen. För 400 år sedan hade det alltså blivit bråk mellan Jönköpings och Växjös köpmän. Kungen fick slita tvisten med en "nådig förklaring" i saken. Den som vill läsa det 400-åriga dokumentet kan göra det i en bok som heter Smoländska Archivet.

Men marknaden är säkert äldre än så. Det finns en notis från 1400-talet om en lekbroder från Nydala kloster som skickats till marknaden i Vrigstad för att sälja en häst. Som så många andra marknadsbesökare under århundradenas lopp råkade han emellertid i slagsmål och fick ett knivhugg i benet. Sådant gick inte an för en medlem i klostret och han straffades av abboten med några dagars arrest i den s k mörka stugan.

Men marknadens historia sträcker sig sannolikt förbi 1400-talet och ännu längre tillbaka i tiden. På 1000-talet bodde mycket folk i Vrigstad, det kan vi sluta oss till av de många gravarna från den tiden. Lite senare, i mitten av 1100-talet byggdes vår första kyrka, också det ett tecken på att bygden varit folkrik och något av ett bygdecentrum. Här möttes de stora vägarna från norr och söder och öster, och där vägarna möttes, där möttes också människor för att köpa och sälja. Det är nog ganska ofarligt att säga att Vrigstads marknad är åtminstone dubbelt så gammal som Johan III:s 400-åriga brev. Så om någon ställer frågan kan man tryggt svara att den är åtminstone 800 år.

Tid och plats för marknaden 
Platsen för marknaden har varierat under årens lopp. Fram till slutet av 1800-talet låg den söder om Torget med marknadsbodar i rad på båda sidor om Växjövägen. Det var bodar, som disponerades av köpmän från städerna runt omkring, de köpmän som hade rätt att driva handel på marknaden. Det var i många fall hus med både eldstad och fönster, och dit kom alltså knallarna åkande ett par dagar före marknaden och ett par dagar efter åkte de hem igen. Mellan marknaderna stod alltså bodarna tomma. 

Under 1800-talet ägde den stora befolkningsexplosionen rum i Sverige, och på landsbygden uppstod ett proletariat av ogifta mödrar med s k oäkta barn, arbetslösa drängar och pigor, överhuvudtaget de utslagna och bostadslösa. Det blev då marknadsbodarna som blev deras bostad. De fördes upp under rubriken "Marknadsbodarne" i husförhörslängden och fick adresser som Sven i Bodarne. För de ansvariga i socknen och för myndigheterna blev bodarnas befolkning ett socialt problem. Där hölls lönnkrogar och där frodades allehanda kriminalitet. man tyckte att man måste göra något radikalt, så man rev helt enkelt ned alltihop. Det hände omkring år 1860. Då bodde över 50 personer i bodarna, bl a en 77-årig blind gubbe och en liten 2-årig pojke.

Det blev nu en ny marknadsplats med nya bodar i vägskälet mellan Stockaryds- och Sävsjövägarna. 1968 var det så dags igen: då flyttades marknaden till den nuvarande platsen vid Gästgivaregatans förlängning.

Nu är det marknad två gånger om året. Förr hölls den tre gånger, i juni, augusti och november. På en sockenstämma år 1818 ville man flytta marknaden från mitten av augusti till den 2:e i samma månad. Orsaken var att i mitten av augusti "inträffar höstrågskörden, varigenom denna viktiga verkställighet hindras genom folkets allmänna begär att bevista marknaden".

Bleckslagare på Vrigstad marknad Bleckslagare från Sävsjö gör affärer på Vrigstads marknad. 
(Bildarkivet). 


Stor och viktig handel med lin och hudar förekom långt in på 1900-talet, liksom häst- och kreaturshandel - som fortfarande förekommer.

Tid och plats har alltså genom åren varierat. Oförändrat är bara "folkets allmänna begär att bevista marknader"!Hästbacken 1915
En bild från hästbacken 1915. Fortfarande förekommer en viss kreaturshandel på marknaden, om än i blygsam omfattning. (Bildarkivet).


Uppdaterad: 12 JAN 2016 14:05 Skribent: Annelie Olofsson

VRIGSTADS IFs ALLA MATCHER och RESULTAT 2022 HITTAR DU HÄR!

VIFS BINGOLOTTER KÖPER DU PÅ HEMKÖP I VRIGSTAD!

EU jordbuksfonden tid renoverat vår klubbstuga både invändigt och utvändigt. Vi har gjort en handikappadanpassad toalett i klubblokalen och våra 4 omklädningsrum har fått en rejäl uppfräschning.

Postadress:
Vrigstads IF
Industrigatan 2
57696 Vrigstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info